ÁSZF

HOME AUTOMATICA KFT Általános Szerződési feltételek !
VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ !


FIGYELEM!
KÉRJÜK LÁTOGATÓINKAT, HOGY A VÁSÁRLÁST MEGELŐZŐEN OLVASSÁK EL HASZNÁLATI FELTÉTELEINKET:

WEBÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA INTERNETES ÁRUHÁZUNKAT!

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Home Automatica Kft.; cégjegyzékszám:01-09-738201; adószáma: 13494924-2-42; elérhetőségek (info@homeautomatica.hu, +36 (1) 220-32-65) 1147 Budapest, Czobor utca 18; továbbiakban: Szolgáltató) és a Home Automatica Kft által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.homeautomatica.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Home Automatica Kft web-áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.


 

1.2. A Home Automatica Kft web áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


 

1.3. A Home Automatica Kft web-áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


 

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül, bármely Fél által módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlásával, jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).


 

2. Regisztráció


 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.


 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


 

3. Megrendelés


 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, a fennálló hiányosságot pótoljuk. Amennyiben a web-áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


 

3.2..A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


 

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web-áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


 

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


 

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.


 

4. Szállítási és fizetési feltételek


 

 4.1. Termékeinket az egész ország területén házhoz szállítjuk. Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanap. Amennyiben a terméket nem tudjuk a megadott határidőn belül szállíttatni, arról a megrendelés beérkezését követő munkanapon azonnal tájékoztatjuk a vevőt. A web-áruházban történt vásárlás a szállítás költségeit nem tartalmazza. A szállítást cégünk szerződött futárpartnerével (PANNON XP, MPL, FoxPost) bonyolítja le a cég mindenkori szállítási árai alapján. Bizonyos esetekben a szállítás egyedi megbeszélés szerint is történhet (nagyobb mennyiség vagy összeg), megegyezés alapján. Amennyiben a megrendelt terméket a mi cégünk szereli, szállítási költséget nem számítunk fel.


 

 4.2Fizetés Áruátvétel
- Utánvételes vásárlás esetén a futárnak áruátvételkor készpénzben.
- Előre utalással a vételár beérkezését követő munkanapon indítjuk a terméket.
- Web áruházunkban interneten keresztüli bankkártyás fizetéssel.
- Személyesen, bemutatótermünkben egyeztetett időpontban, készpénzben, ill. bankkártyával.

 

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Home Automatica Kft kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén az Home Automatica Kft követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a PANNON XP általános futárszolgálati díjai az irányadóak.


 

5.2. A Home Automatica Kft postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után, a PANNON XP Futárszolgálattal szállíttassa vissza. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Home Automatica Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.


 

6. Garancia, szavatosság


 

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. Az általunk forgalmazott termékekre a törvényi előírás szerint 1 év garanciát vállalunk, kivétel képez az összes NICE, KEY, LIFTMASTER termék melyre a gyártók 2 év garanciát vállalnak.


 

7. Egyebek 


 

7.1. A Home Automatica Kft web áruház Linux/PHP alapokon működő web alkalmazás, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


 

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


 

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.


 

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


 

8. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat


 

8.1. Ha a vásárlással kapcsolatban bármi kérdése lenne, azt írja meg nekünk.
Igény szerint írja meg mobiltelefonos elérhetőségét és kereskedő kollégánk a mi költségünkre felveszi önnel a kapcsolatot.
info@homeautomatica.hu
Telefonos vevőszolgálat (munkanapokon 8.00-16.00.-ig).
Szívesen állunk rendelkezésére.
Tel:         +361 220 32 65
Mobil:    +3620 941 65 15
                +3620 972 40 25
Cégképviselet: Home Automatica Kft.
                      1147 Budapest, Czobor utca 18.

JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK !Budapest 2020.